Molly z Pierwszej Ligi

Atris  Trzy Korony 

Piękne

czarne 

briardy

czekają na kochające domy :)