Piękne

czarne 

briardy

czekają na kochające domy :)